VPK-peruskurssit

Kiinnostaako sinua pelastusala harrastuksena tai ammattina? VPK-peruskurssit on yksi ratkaisu edetä kohti mielenkiintoista harrastusta tai vaikkapa ihan pelastusalan kokopäivätyötä. Näitä kursseja järjestävät alueelliset pelastusliitot ja eri alueiden pelastuslaitokset Suomen pelastusalan keskusjärjestön ohjauksessa. Jos olet toiminnasta kiinnostunut, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alueesi vapaapalokuntaan ja kysyä, järjestääkö se tai jokin lähiseutusi VPK pelastusalan kursseja. Otsakkeen ”VPK-peruskurssit” alla tapahtuu monenlaista toimintaa perehdytyksestä pelastamiseen. Lyhenne VPK:han tarkoittaa vapaapalokuntaa, mutta koska nykyaikana vapaapalokuntien toiminta on moninaista, myös niiden antama koulutus on monipuolista. Perehdyttämiskurssilla saadaan – kurssin nimen mukaisesti – yleistä tietoa pelastustoimesta ja omasta palokunnasta. Opetus painottuu usein oman alueen VPK-toimintaan, jolloin perusopinnoista on heti alusta lähtien hyötyä kurssin käyneelle. Tulipalojen sammuttamiseen liittyvät puolestaan sammutustyökurssi sekä savusukelluskurssi, joissa edellä mainitussa opetellaan toimimaan osana sammutusyksikköä ja jälkimmäisessä opintoja syvennetään. Sammutustyökurssin käynyt henkilö voi päästä osallistumaan hälytystehtäviin ja savusukelluskurssin suorittaminen pätevöittää pääsyn vaativiin sammutustehtäviin. Ihmisten ja omaisuuden pelastamista opetetaan puolestaan palokuntien ensiapukurssilla ja niin sanotulla pelastustyökurssilla. Ensivastekurssilla saa syventävää lisätietoa ensiapuun ja -hoitoon liittyen. Öljyvahingon tai vaarallisen aineen levitessä maastoon tai asutusalueelle tarvitaan tietysti henkilöitä, jotka tietävät tarkasti, mitä heidän tulee tehdä. Öljyvahingon torjuntakurssilla selvitetään, miten onnettomuuden tapahduttua öljyjalosteet kerätään ja millä tavalla niiden lisäleviäminen voidaan estää, ja vaarallisten aineiden kurssilla opitaan toimimaan onnettomuustilanteissa, joissa on osallisena myrkkyjä tai säteileviä aineita. Lisäksi VPK:t järjestävät pintapelastuskursseja. VPK-peruskurssit ja VPK-toiminta yleensäkin on mahdollistanut sen, että Suomessa kansalaisia turvaa ja pelastaa vapaaehtoispohjalta niin monta ammattitaitoista vapaapalokuntaa: vuonna 2011 näitä sammutussopimuksen tehneitä vapaaehtoisia palokuntia oli peräti 525 kappaletta, ja puolivakinaisia, eli toimenpidepalkkaukseen perustuvia yksiköitäkin 207. Viimeksi mainituissa palokunnan jäsen saa siis palkkaa toimiessaan hälytystehtävässä. Suomi, joka on harvaan asuttu maa tarvitsee vapaapalokuntatoimintaa ihmistensä ja omaisuutensa suojaksi. Sen lisäksi, että VPK-toiminta on välttämätöntä, se on myös kiinnostavaa, motivoivaa ja hauskaa.

(Visited 1 851 times, 5 visits today)